4 Ebook hướng dẫn Thiết kế cho Marketer từ Rio. Giúp các bạn Marketer phần nào nắm được một số điều cơ bản trong thiết kế để có thể phục vụ công việc Marketing tốt hơn

1.  Ebook – Yếu tố bố cục trong ấn phẩm truyền thông

Xem và download tại: https://drive.google.com/open?id=1BwbUZF5UXy909RO9a9idRL6R3-w4BrNX

2. Ebook – Lưu ý về màu sắc trong thiết kế

Xem và download tại: https://drive.google.com/open?id=1KpkH9IwuLyXqq9kagL7MtV_jwwh-Oq2h

3. Ebook – Lưu ý về chữ trong ấn phẩm truyền thông

Xem và download tại: https://drive.google.com/open?id=1s9VmvCjCkzqLIyb5-ZVve7MjRglEjnl3

4. Ebook – Ý tưởng bắt nguồn từ đâu

Xem và download tại: https://drive.google.com/open?id=1WjB7yBwoUf8veFTSEFdCYOXwgoXfNF3E

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/digimarkvnChannel
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)