Gửi mọi người tài liệu về APP STORE OPTIMIZATION: ESSENTIAL READING

Cho các bạn nào cần thì load về nhé

Capture

Xem online


Download

https://onedrive.live.com/redir?resid=9A0D2C5F08725CE3!2495&authkey=!AMRoDYAEQA4pq4I&ithint=file%2cpdf

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/digimarkvnChannel
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)