Kết quả tìm kiếm

  1. admin

    6 Công cụ hữu ích nho nhỏ nhưng khá hữu ích cho Marketer

    Trong bài viết này, chúng ta sẽ được diện kiến 6 Công cụ hữu ích nho nhỏ nhưng khá hữu ích cho Marketer. Các công cụ và ứng dụng này sẽ giúp mọi người có những “chiêu trò” tốt hơn để tạo ra các nội dung thu hút người dùng #1.Stories Creator – Trình tạo Stories Công cụ này giúp mọi người tạo ra...
  2. admin

    Thông báo thành lập Diễn Đàn Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam

    Thông báo thành lập Diễn Đàn Cộng đồng Digital Marketing Việt Nam Lý do thành lập Tình hình là trên Facebook thì nó tương tác nhanh nhưng đa số hỏi những câu hỏi là chính. Các bài viết chuyên sâu cũng có nhưng bị hạn chế về cách trình bày và các bạn sau khó tìm kiếm hơn. Đồng thời mình muốn...