Kết quả tìm kiếm

  1. emlinh

    Report Vietnam insight 2019

    Em Linh gửi mọi người report Vietnam insight 2019 của Kantar WorldPanel Vietnam để làm plan sâu sắc nhé. https://drive.google.com/file/d/19cs_0mzlFepyD42_r9t4_ZBo_FQMYtnz/view?usp=sharing P/s: Em reup từ link trên profile post, :)