Chào mọi người!

Gửi mọi người Ebook Đánh Cắp Ý Tưởng của tác giả Steve Cone
Xuất bản năm 2005, cũng chục năm rồi chớ ít gì 🙂
“Trong cuốn sách này bằng văn phong sắc sảo mạch lạc và hài hước cung cấp nhiều thông tin quý giá bao quát tất cả vấn đề về Marketing, tư liệu và quảng cáo bạn có thể tin tưởng và mức độ chính xác cũng như sự bắt nhịp thời đại của những thông tin này

Xem online

Download

https://onedrive.live.com/redir?resid=9A0D2C5F08725CE3!1619&authkey=!AAHQBzur1RK0p4c&ithint=file%2cpdf

NẾU HỮU ÍCH HÃY JOIN VỚI CHÚNG TÔI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!
►Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/digimarkVN
►Fanpage  : https://www.facebook.com/congdongdigimark/
►Website : http://digimarkvn.com
►Youtube : https://www.youtube.com/c/digimarkvnChannel
►Diễn đàn: http://forum.digimarkvn.com/

Share.

About Author

Chia sẻ, chia sẻ và sẻ chia :) Cứ cho đi rồi sẽ nhận lại.. ( Nhiều hay ít thì CHƯA BIẾT :D)